AL QURAN

1. TAJWEED

2. HAFAZAN

BAHASA ARAB

FIQH

1. FIQH IBADAH

2. FIQH MUAMALAH

3. FIQH JENAYAH

BAHASA INGGERIS

AKHLAK

DAKWAH

JADUAL KELAS